Úvod

Motto naší společné práce:

„Stáří s důstojností, aktivitou a prožitkem každého dne v blízkosti rodiny“

Kvalifikovaná sociální pomoc pomáhá starším lidem překonat omezení v činnostech každého dne a zajistit jim, aby mohli zůstat ve svém důvěrném prostředí a neztratili kontakt s přáteli a blízkým okolím. Činnost sociálního pracovníka představuje důležitou pomoc seniorům při zajištění důstojného života v přirozeném sociálním prostředí bez možného vyloučení.

Poskytovatel sociálních služeb v terénní sociální práci poskytuje primárně informační podporu klientům, seniorům s různým stupněm snížené soběstačnosti, a současně pomáhá rodině s řešením problému týkajícího se zajištění péče o blízkou osobu. Zkušenosti z terénu naznačují, že senioři a ani jejich blízcí mnohdy nevědí, kde mají získat informace a podporu, případně koho oslovit při řešení náhle vzniklé potřebě sociální péče.

Péči provádí odborný personál se zájmem pomoci starším lidem i jejich rodině, profesionálním chováním si jistě získá vaši důvěru. V případě potřeby užívání kompenzační pomůcky klientem, poskytneme.

Základní principy pomáhajícího pracovníka:

  • individuální přístup s nastavením péče dle rozhodnutí klienta
  • respektování vůle, práva a soukromí klienta
  • podpora klienta v jeho soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě
  • lidský, citlivý přístup s důrazem na důstojnost a zachování vážnosti klientů
  • aktivní naslouchání klientovi při vzájemné komunikaci